12. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ PROGRAMI


25 NİSAN PERŞEMBE 2. GÜN SUNUM PROGRAMI (SELÇUKLU, ANADOLU, A VE B SALONLARI)
SAAT SELÇUKLU SALONU SAAT ANADOLU SALONU SAAT A SALONU SAAT B SALONU
9.00-10.15 Hareket ve Antrenman Bilimleri
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Akın ÇELİK

VOLEYBOLCULARDA MEVKİLERE ÖZEL ISINMA PROTOKOLLERİNİN İNCELENMESİ
Doğucan GÖKMEN, Abdullah KOÇAK, Erencan KÜTÜK

KARBONHİDRATIN AĞIZDA ÇALKALANMASININ KASSAL DAYANIKLILIK PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Raci KARAYİĞİT, Hakan BÜYÜKÇELEBİ, Gülfem ERSÖZ

GENÇ ERKEK VOLEYBOLCULARDA KAS KUVVETİ VE ANAEROBİK GÜCÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Serkan KAYA

ELİT ERKEK VE BAYAN TAEKWONDOCULARIN PALDİNG TEKNİĞİYLE TOPA VURUŞ HIZI PALDİNG TEKNİĞİNİ UYGULARKEN KAYDEDİLEN VURUŞ GÜÇLERİNİN BELİRLEYİCİSİ MİDİR?
Oğuzcan ÖZAY, Oğuzcan ÖZAY, Cengiz AKARÇEŞME, Şakir BEZCİ

AMATÖR FUTBOLCULARIN MEVKİLERE GÖRE YÖN DEĞİŞTİRME PERFORMANS DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Emir Ali UYAR, Sinan SEYHAN

AMATÖR FUTBOLCULARDA KISA SPRİNT, TEKRARLI SPRİNT, KUVVET VE AEROBİK PERFORMANS ÖZELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahadır KOÇ, Ali KIZILET
9.00-10.15 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Doç Dr. Murat TEKİN

TÜRK TOPLUMUNDA POLO SPORUNUN YERİ VE ÖNEMİ
Samet TARIM, Mehmet GÜÇLÜ

TÜRK TOPUMUNDA TEPÜK OYUNU
Büşra KARAOĞLU, Mehmet GÜÇLÜ

TÜRKLERİN GÖZDE SAVAŞ SPORU: GÖKBÖRÜ
İrem GÜNESEN, Mehmet GÜÇLÜ

TÜRKLERDE ATLI CİRİT SPORU
Çağla GÜLELÇİN SUNA, Mehmet GÜÇLÜ

TÜRK SPOR KÜLTÜRÜNDE AT YARIŞLARI VE GÜNÜMÜZDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ
Mesut ŞAHİN, Sait ÇİÇEK, Şehmus TUNÇ

TÜRK ATASÖZLERİNDE SPOR KÜLTÜRÜ
Hicran AKPINAR, Serkan T. AKA
9.00-10.15 Spor Yönetim Bilimleri
Oturum Başkanı: Doç Dr. Funda KOÇAK

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERİN SPORA İLİŞKİN GÖREVLERİ
Meltem AYDIN, Emekcan YARDIMCI

SPORDA ÜÇLÜ SEKTÖR AYRIMI
Emekcan YARDIMCI, Meltem AYDIN

SPORCU VE ANTRENÖRLERİN SPOR TESİSLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE İŞLETMECİLİK ANLAYIŞINDAN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
Betül YORGUN, Akın ÇELİK, Gülşah AYDIN

PASSOLİG VE KULÜPLER AÇISINDAN EKONOMİK DEĞERİ
Mehmet OĞUZ, Emekcan YARDIMCI, Meltem AYDIN

SPOR SPONSORLUĞUNUN MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
Murat ATAY, Medine ARSLAN, Evin GÖK

SPOR ÜRÜN MARKALARININ PAZARLAMASI VE MARKA KİŞİLİĞİ
Evin GÖK, Murat ATAY, Medine ARSLAN

9.00-10.15 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Oturum Başkanı: Doç Dr. Mustafa BAŞ

OYUN TEKERLEMELERİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİNE ETKİSİ
Damla ÇAĞRITEKİN, Ahmet AKÇAY

PARMAK OYUNLARININ ÇOCUĞUN YAZMA BECERİLERİNE VE GELİŞİMİNE ETKİSİ
Bilge SANCAR

BİLMECELERİN ÇOCUKLARIN DİL VE OYUN BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
Yağızhan AKSULAR

EĞİTSEL VE DİJİTAL OYUNLARIN İNCELENMESİ
Senem OCAK, Sema ÇAKI, Esra PARLAK

MÜZİKTEN ETKİLENME VE AKADEMİK ÖZ YETERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KARATE SPORCULARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Abdulkadir ŞIK, Adem ÖZDEMİR, Mustafa VURAL

CAN YAKAN TOP
Doğan TUNÇ, Emrah DEMİR
10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA
10.30-11.15 KONFERANS
Emre KOÇ
Genç Kızılay Başkanı
“Genç Kızılayın Oluşum, Amaçları ve Gençlere Yönelik Faaliyetleri”
Cihangir ASLAN
Yeşilay Şube Başkanı
“Bağımlılıklar”
10.30-11.15 KONFERANS
Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ
“Spor Bilimlerinde Veri Analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları”
10.30
10.30 Spor Sağlık Bilimleri
Oturum Başkanı: Doç Dr. Nurcan DEMİREL

ORUCUN SPOR YAPAN VE YAPMAYAN BİREYLERDE TOTAL KOLESTROL DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
Harun KOÇ, Ayça GENÇ, Sedat OKUT

ELİT SEVİYEDEKİ KAYAKÇILARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE DESTEK ÜRÜNÜ KULLANIMI BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Harun AKYOL, Metin BAYRAM, Serkan T. AKA

SPORCU BESLENMESİ: BOR PARADOKSU
Gülcan TEKİN, Coşkun ERCOŞKUN, Melih ÇALIŞIR

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DAVRANIŞ, BESLENME TUTUM VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Melih ÇALIŞIR, Gülcan TEKİN, Veysel DEMİRELLİ

10.30 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Dr. Emrah AYKORA

KAYAK SPORCULARININ DİNDARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Büşra Nur YILMAZ

FUTBOLCULARDA DİNDARLIK DÜZEYİ: CİNSİYET VE COĞRAFİ KONUM ETKİSİ
Vural ÖMEROĞLU

VOLEYBOL OYNAYAN SPORCULARIN AHLAKİ KARAR ALMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCENLENMESİ
Baykal KARATAŞ, Alper Tunga PEKER, Hüseyin AKTAŞ, Ferdi ÇELİK, Şükran ÖZCAN

VOLEYBOL SPORCULARININ DİNDARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sefa DEMİR
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30- 15.00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Oturum Başkanı: Doç Dr. Erdinç ŞIKTAR

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Çağatay Fikri VURAL, Şule KIRBAŞ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNE VE DERSİN UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Betül AYDEMİR, Mehmet YÖNAL, Ahmet Naci DİLEK

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ ANLAYIŞLARI
Mustafa KATMIŞ, Zafer DOĞRU

ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Necati TAŞDEMİR, Mücahit AYRA, Metin BAYRAM

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Mücahit DURSUN, Tuğba MUTLU BOZKURT, Çağrı ARI

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ
Melek OKUMUŞ, Ahmet ŞİRİNKAN, Zübeyr CİNİSLİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Kerim ÖZBEY, Metin BAYRAM, Gülşah ÇİÇEK
13.30- 15.00 KONFERANS
Altınordu Spor Kulüp Başkanı
Seyit Mehmet Özkan
“İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu”
13.30-15.00
13.30- 15.00 Hareket ve Antrenman Bilimleri
Oturum Başkanı: Doç Dr. Oktay KAYA

BOKSÖRLERDE PENÇE KUVVETİ PARAMETRELERİ ASİMETRİSİ
Esra YILDIZ, Selcuk AKPINAR

GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İLE SPORDA FONKSİYONEL ANTRENMAN VE FONKSİYONEL KUVVET DEĞERLENDİRİLMESİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ
Erencan KÜTÜK, Uğur ÇAYIR, Abdullah KOÇAK, Doğucan GÖKMEN, Cengiz AKARÇEŞME

4 HAFTALIK ZUMBA EGZERSİZLERİNİN SEDANTER KADINLARIN ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Yasemin KAYA, Beyza ÖĞE

ÜST DÜZEY KAYAKLI KOŞUCULARDA BİR YILLIK ANTRENMAN PERYODUNUN BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER VE VO2 MAX DEĞERLERİNE ETKİSİ
Harun AKYOL, KÜRŞAT HAZAR

LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANTROPOMETRİK VE FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Özge Nur Önal, Nevzat DEMİRCİ, Pervin TOPTAŞ DEMİRCİ

PLİOMETRİK ANTRENMANIN SPORCU PERFORMANSINDA ÖNEMİ
Abdullah KOÇAK, Doğu Can Gökmen, Eren Can Kütük

U15 FUTBOL TAKIMLARINDA OYNAYAN FUTBOLCULARIN ANAEROBİK KAPASİTE VE REAKSİYON SÜRELERİNİN İNCELENMESİ
Murat Çelik, Hasan Sözen, Erdal Arı
13.30- 15.00 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Dr. Abdullah GÜMÜŞAY

FUTBOLCULARIN BAŞARI ODAKLI MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Savaş YILMAZ, Emre BİLGİN, Hüsniye BÜLBÜL, Üstün TÜRKER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Muhammed Doğukan TOZOĞLU, Sermet TOKTAŞ, Cebrail GENÇOĞLU

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ
İlker GÜNEL, Mehdi DUYAN, Büşra ŞENSOY

KAYAK SPORCULARININ SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİ
Mehdi DUYAN, İlker GÜNEL, Nazike Şimal KURŞUN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTİKAM DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Muhammed Doğukan TOZOĞLU, İbrahim Hakkı ÖZSUBAŞI, Bülent TATLISU

SPOR TÜRÜ VE CİNSİYETE GÖRE SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yağmur TEMUR, Fatma ALPASLAN

GÜREŞÇİLERİN SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYONU DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Ömer AYDEMİR, İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK

15.00-15.20 ARA 15.00-15.20 ARA 15.00-15.20 ARA 15.00-15.20 ARA
15.20-16.35 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali TEKİN

ÇOCUKLARIN SPORDA HAYAL ETME DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mesut SÜLEYMANOĞULLARI

KAYAKLI KOŞU SPORCULARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Hicran AKPINAR, Gökhan BAYRAKTAR

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAYGILI OLMA EĞİLİMİ DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Berna ÇOŞKUN, Galip can TAN, Hüseyin YURTTAŞ

ÖZEL EĞİTİM REHABİLİTASYON MERKEZİNDE SU TERAPİSİ ALAN ZİHİNSEL VE FİZİKSEL OLARAK PROBLEM YAŞAYAN BİREYLERİN FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Muhammed Buğra ATMACA, Ahmet ŞİRİNKAN

VOLEYBOLCULARIN ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Ayşenur Bayraktar, Baykal Karataş, Alper Tunga Peker, Sultan Karayılan, Nazlı Günhan

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN HAREKET EĞİTİMİ VE SPORTİF ETKİNLİKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ
Erkan ÇELİK, Ahmet ŞİRİNKAN, Zübeyr CİNİSLİ
15.20-16.35 PANEL
Sokaktan Kürsüye
Sinan Ağlar ve Yunus Güngörmez Muay Tai Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenleri
Moderatör: Doç. Dr. Metin BAYRAM
15.20-16.35
15.20-16.35 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Oturum Başkanı: Doç Dr. Murat TEKİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Nurten SANIR, Alper HUY

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT KONTROL DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Rahman Rahim KATİPOĞLU, Mesut SÜLEYMANOĞULLARI, Muhammed Doğukan TOZOĞLU

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Mücahit DURSUN, Selda KOCAMAZ ADAŞ, Cihan ULUN, Tuğba MUTLU BOZKURT

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNDE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE SOSYAL KAYGI VE PROBLEM ÇÖZME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Nezahat ERGİN, Abdurrahman TAŞTAN

SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Ela Nur TÜRKDAY, H. Mehmet TUNÇKOL

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE ÖZGÜVEN VE ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ
Rakiye ALTUNKAYNAK, Mehmet NAZLI
15.20-16.35 Hareket ve Antrenman Bilimleri
Oturum Başkanı: Doç Dr. Özgür BOSTANCI

ESNEKLİK ANTRENMANLARININ AMATÖR LİG FUTBOL KALECİLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
Ahmet yılmaz, Emre YILMAZ

MEVKİLERİNE GÖRE AMATÖR FUTBOLCULARDA SEÇİLMİŞ PERFORMANS PARAMETRELERİ İLE ÇEVİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Uğur Mehmet UÇAR, Samet AKTAŞ, Turgut KAPLAN

REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SPORLAR İLE TAKIM SPORLARINDAKİ BECERİ VE KOORDİNASYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ERZURUM ÖRNEĞİ)
Melek OKUMUŞ, R. Nazım SARAÇOĞLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: DÜZENLİ FİZİKSEL EGZERSİZ VE CİNSİYET
Mazlum Irmak, Mücahit Dağ, Uğur Çiftçi
16.35-17.00 ARA 16.35-17.00 ARA 16.35-17.00 ARA 16.35-17.00 ARA
17.00-18.30 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Doç Dr. Ahmet ŞİRİNKAN

EGZERSİZİN ÖLÜM KAYGISI ÜZERİNE ETKİSİ
Hasan Buğra EKİNCİ, Ahmet Yavuz MALLI, Nurcan DEMİREL, Cemil Tuğrulhan ŞAM

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET DUYARLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI
Merve GEMİKSİZ, Erdoğan TOZOĞLU

RTUKLU ÜNİVERSİTESİNDE FARKLI BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖZ ALGILARININ ARAŞTIRILMASI
Emine Büşra ÇELEBİ, Serdar GERİ, Alper Cenk GÜRKAN, Turan SEZAN, Ertuğrul GENÇAY

BUZ HOKEYİ İLE İLGİLENEN SPORCULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SOSYALLEŞMELERİNE KATKILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ)
Yusuf Can GÜRSOY, Ahmet ŞİRİNKAN

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SPORUN ÖNEMİ
Mehmet YÖNAL, Betül AYDEMİR, Eren ÖZTÜRK

ÖĞRETİM ELEMANLARINDA TÜKENMİŞLİK: CİNSİYET ETKİSİ
Dilan YAPICI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMSEVER DAVRANIŞ DÜZEYLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Erdem BAYNAZOĞLU, Erdoğan TOZOĞLU, Tuğba BABUÇ
17.00-18.30 Spor Yönetim Bilimleri
Oturum Başkanı: Dr. Yaşar ÇORUH

YÜZME BRANŞINDA TÜRKİYE’DEKİ SPORTİF TESİSLEŞMENİN VE SPORCU SAYILARININ İNCELENMESİ
Fırat UZUNALP, Nihat ALADAĞ, Osman TAN

SPOR PAZARLAMA KARMASI VE SPOR PAZARI BÖLÜMLERİ
Neslihan BAYRAKTAR

2018 RUSYA DÜNYA KUPASI GRUP AŞAMASI MAÇLARINDA PENALTILARIN VAR UYGULAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat ÇABAŞ, Sibel DAYANMAZ, Recep GÜNDÜZ

TÜRKIYE BASKETBOL FEDERASYON BAŞKANLARI VE GÖREV SÜRELERİNİN İNCELENMESİ
Sema ÇAKI, Esra PARLAK, Senem OCAK

TÜRKİYE'DE SPOR TURİZMİNİN HAZIRLIK KAMPLARI AÇISINDAN GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet YILMAZ, Beytullah GÜRSAL, Süleyman DAŞDEMİR, Emre YILMAZ

FARKLI BİR ÜLKEYE TRANSFER OLAN PROFESYONEL FUTBOLCULARIN YAŞADIKLARI YER DEĞİŞTİRME SORUNLARININ İNCELENMESİ
Ümit KAHRAMAN, Bayram Ali SİVAZ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU UEFA KURSLARI EĞİTİMCİ REHBER KİTAPÇIĞININ İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Remzi ÇAĞLAYAN, Mustafa VURAL
17.00-18.30 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Oturum Başkanı: Doç Dr. Erdoğan TOZOĞLU

ÖĞRENCİLERİNİN SORGULAMA BECERİ DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE BÖLÜMLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Muhammed Berat BAYRAKTAR, Betül ÇELİK

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARAR VERME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Fatih OĞUZ, Mustafa VURAL, Gökhan BAYRAKTAR

MİMİK VE ROL DERSİ ALAN REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DERS UYGULAMASINDAKİ BAŞARILARININ ARAŞTIRILMASI
Abdullah TAŞ, Zübeyr CİNİSLİ

TİYATRAL ETKİNLİKLER DERSİ ALAN REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Emine ÇELİK, Zübeyr CİNİSLİ

LİSANSLI SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİ SOSYAL VE DUYGUSAL YALNIZLIK İLE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Meşal MEDENİ, Yusuf SOYLU

AĞRI İLİNDE BULUNAN SPOR TESİSLERİNİN NİCELİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
Sinan DALMAZ, Fatma BİLGİÇ, Gamze BOĞA
17.00-18.30 Spor Sağlık Bilimleri
Oturum Başkanı: Dr. Abdulvahit DOĞAR

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK UYGULAMALARIN İÇERİK ANALİZİ (2008-2018)
Ezgi Selin GENÇ, Atike YILMAZ

TERAPOTİK REKREASYON AMAÇLI UYGULANAN HAREKET EĞİTİMİNİN KRONİK ABSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TAŞIYAN ORTA YAŞ BİREYLERDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Kader KARAPİNAR, Oğuzhan YILMAZ, Ahmet ŞİRİNKAN

BADMİNTONCULARDA DOMİNANT VE NON DOMİNANT ÖN KOL KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Arzu ALTUNEL, Mustafa Şakir AKGÜL, Veli Volkan GÜRSES, Bilgehan BAYDİL

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SPORUN FAYDALARI
Medine ARSLAN, Evin GÖK, Murat ATAY

ASTIMLI BİREYLERDE SPOR
Esra PARLAK, Senem OCAK, Sema ÇAKI
 
26 NİSAN CUMA 3. GÜN SUNUM PROGRAMI (SELÇUKLU, ANADOLU, A VE B SALONLARI)
SAAT SELÇUKLU SALONU SAAT ANADOLU SALONU SAAT A SALONU SAAT B SALONU
9.00-10.15 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Dr. Bayram Ali SİVAZ

GÜMÜŞHANE YÖRESİ HALK OYUNLARINDA KIYAFET KÜLTÜRÜ
Ceren ERTÜRK, Necati YILMAZ, Recep İMAMOĞLU

ÇANAKKALE SAVAŞININ KAHRAMAN ŞEHİT SPORCULARI
Ayşenur BAYRAKTAR

GÜMÜŞHANE YÖRESİNDE YAPILAN GELENEKSEL TÜRK SPORLARININ İNCELENMESİ
Ömer TAŞ, Ceren ERTÜRK, Necati YILMAZ

TÜRKİYE'DE SHORT TRACK (SÜRAT PATENİ) SPORUNUN GELİŞİMİ
Kübra ÖZDEMİR, Medya TAYFUR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANIYLA İLGİLİ TR UZANTILI İNTERNET SİTELERİNİN FARKLI AÇILARDAN İNCELENMESİ
Selin DÜZGÜN, Kadir BURKAY, Ömer YILDIRIMÇAKAR

ÇOCUK VE GENÇ GÖÇMENLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Semih BİBER, E. Murat BALCI, H. Mehmet TUNÇKOL

AĞRI’DA KAYAK (KAYAKLI KOŞU)
Hicran AKPINAR, Metin BAYRAM, Cemil Tuğrulhan ŞAM

9.00-10.15 Rekreasyon
Oturum Başkanı: Dr. Atike YILMAZ

DİJİTAL OYUNLARININ MOTİVASYONU VE LİSE ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Tuğba MUTLU BOZKURT, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Mücahit DURSUN, Kemal TAMER

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONU DÜZEYLERİ
Tuğba MUTLU BOZKURT, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Kemal TAMER

SİİRT İLİNDEKİ REKREATİF ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yunus İLBAŞ, Gökhan AĞIRMAN, Serdar ADIGÜZEL, Yusuf SOYLU

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YAPILAN REKREATİF FAALİYET ALANLARI (ERZURUM, KARS, ARDAHAN, IĞDIR İLLERİ ÖRNEĞİ)
Kübra ÖZDEMİR, Gizem Sılacan KAZGAN

ARDAHAN VE KARS'DA KAYAK SPORU
Zeynep GÖREN

AĞRI DAĞINDAKİ DAĞCILIK VE SPORTİF FAALİYETLERİ KESİNTİYE UĞRATAN ETKENLERİN BÜROKRATİK AÇIDAN İNCELENMESİ
Remzi ÇAĞLAYAN

AĞRI’DA YAPILAN REKREATİF VE DOĞA SPORLARI ETKİNLİKLERİ İLE BU ETKİNLİKLERE KATILIMDA SOSYAL MEDYA’NIN ROLÜNÜN BİR VAKA ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Orduhan BOZKURT
9.00-10.15 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Dr. Öner GÜLBAHÇE

YAZ OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ MADALYALARDA EV SAHİBİ ÜLKELER TARAFINDAN BELİRLENEN FİGÜRLERİN İNCELENMESİ
Yeşim YAĞIZ, Kübra Hilal KILIÇ

KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARINDA TASARLANAN MADALYALARININ ÜZERİNDEKİ FİGÜRLERİN FARKLI AÇILARDAN İNCELENMESİ
Muhammed Zeki MEDETOĞLU

FARKLI ÜLKELER TARAFINDAN KULLANILAN BANKNOTLARIN ÜZERİNDEKİ SPORA YÖNELİK GÖRSEL TEMALARIN İNCELENMESİ
Senem EREN, Neval KİP, Sema DEMİREL

ENGELLİ YÜZME SPORCULARININ VE AİLELERİNİN İHTİYAÇLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
Sibel DAYANMAZ, Murat Çabaş

SPORCULARDA SPORTMENLİK YÖNELİMLERİNİN CİNSİYET VE SPOR TÜRÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
Sevgi ÇİFTÇİ

AĞRI’DA ATLETİZM TARİHİ VE TÜRK SPORUNDAKİ YERİ
Muzaffer ZEPAK, Metin BAYRAM

YÜZME BRANŞINDA TÜRKİYE’NİN OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ DURUMUNUN İNCELENMESİ
Mizgin İŞBİLİR, Barış AKKUŞ, Yusuf TANRIVERDİ

9.00-10.15 Sporda Psiko-Sosyal Alanlar
Oturum Başkanı: Dr. Ersan TOLUKAN

FUTBOL HAKEMLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİ VE ÖFKE İFADE TARZLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Elif YILMAZ, Recep GÜNDÜZ, Burak TOZOĞLU

HAKEMLERİN YAŞAM KALİTESİ DÜZEYLERİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ
Musa YILDIRIM

CURLİNG SPORUYLA İLGİLENEN SPORCULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE SOSYALLEŞMELERİNE KATKILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ)
İrem BAĞADUR, Ahmet ŞİRİNKAN

ERKEN YAŞTA VE ZORLA EVLİLİKLE MÜCADELEDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ: AĞRI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KADIN FUTBOL TAKIMI
Ahmet YILMAZ, Bayram Ali SİVAZ

SOSYAL SORUMLULUKTA ÖNCÜ BİR KULÜP: AĞRI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
Ahmet YILMAZ, Bayram Ali SİVAZ, Şuheda VAROL

BİREYSEL SPOR YAPAN, TAKIM SPORU YAPAN VE SEDANTER BİREYLERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Cengizhan KACGAN, Ozden TASGİN, Selcuk AKPİNAR

AMATÖR SPORCULARIN ALGILARINA GÖRE ANTRENÖR DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Harun YILMAZ, Serkan T. AKA, Muhammed Zahit KAHRAMAN
10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA 10.15-10.30 ARA