KONFERANSLAR


Doç.Dr. Ebubekir Aksay
Almanya

SPORUN GÜNLÜK YAŞAMIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

7

Dr. Abdulvahit Dogar
Atatürk Üniversitesi

SAĞLIKLI YAŞAMDA EGZERSİZ VE OYUNUN ÖNEMİ

7

Doç. Dr. Bülent Gürbüz
Ankara Üniversitesi

SPOR BİLİMLERİNDE VERİ ANALİZİ VE
YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ UYGULAMALARI

7

Doç. Dr. Murat Tekin
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

FİZİKSEL AKTİVİTENİN BİLİŞSEL FONKSİYONLARA VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

7

Sinan Ağlar - Yunus Güngörmez
Muay Thai Antrenör ve Beden Eğitimi Öğretmenleri

SOKAKTAN KÜRSÜYE

7

Emre KOÇ
Genç Kızılay Başkanı

GENÇ KIZILAYIN OLUŞUMU,
AMAÇLARI VE GENÇLERE YÖNELİK FAALİYETLERİ

7

Fikret Çubukçu

REKREAKTİF VE SPOR ORGANİZASYONLARINA
YEREL YÖNETİMLERİN KATKISI