Giriş

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiriler SÖZEL ve POSTER olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olarak gönderilebilmektedir.
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 350 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri sistemi üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Sözel Sunum Kuralları

 • Sözel sunumların süresi 15 dakikayı geçmemelidir. (10 dakika sunum, 5 dakika tartışma)
 • Sunumlar, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Poster Hazırlama Kuralları

 • Poster bildirilerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve poster bildiride gösterilen tüm kaynakların dipnotta ya da poster bildiri sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.
 • Poster bildirilerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların, Poster bildirileri tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde Poster bildirilerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Posterler tek parça hâlinde 70cm(eni)x90cm(boyu) ebatlarında olmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine Sözel Bildiri sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.