Bildiri Sayısı: 7   Arama Sonucu: 7
Pliometrik Antrenmanın Sporcu Performansında Önemi
Başlangıç: 12.1.2019 11:31:32                               Yazar Abdullah KOÇAK | | | | | | |                      
VOLEYBOLCULARDA MEVKİLERE GÖRE ISINMA PROTOKOLLERİNİN İNCELENMESİ
Başlangıç: 28.2.2019 00:04:27                               Yazar Doğucan GÖKMEN, Abdullah KOÇAK | | | | | | |                      
ÇOCUKLARIN SPORDA HAYAL ETME DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Başlangıç: 22.2.2019 12:12:35                               Yazar Mesut Süleymanoğulları | | | | | | |                      
AĞRI’DA KAYAK (KAYAKLI KOŞU)
Başlangıç: 14.3.2019 14:12:19                               Yazar Hicran AKPINAR | Metin BAYRAM |Cemil Tuğrulhan ŞAM | | | | |                      
TÜRK ATASÖZLERİNDE SPOR KÜLTÜRÜ
Başlangıç: 14.3.2019 15:09:36                               Yazar Hicran AKPINAR | Serkan T. AKA | | | | | |                      
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Fiziksel Aktiviteye Yönelik Uygulamaların İçerik Analizi (2008-2018)
Başlangıç: 17.3.2019 14:11:01                               Yazar Ezgi Selin GENÇ | Atike Yılmaz | | | | | |                      
YAZ OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ MADALYALARDA EV SAHİBİ ÜLKELER TARAFINDAN BELİRLENEN FİGÜRLERİN İNCELENMESİ
Başlangıç: 19.3.2019 15:10:03                               Yazar Yeşim YAĞIZ | Serkan T. AKA | | | | | |